Nadační fond Východočeská hematologie

Cílem nadačního fondu je podpora a pomoc při zavádění nových léčebných a diagnostických metod

a podpora výzkumu s cílem zlepšení výsledků IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a celého
spádového regionu.

  • financování vědeckých projektů sloužících výzkumu v oblasti hematologie a endokrinologie
  • financování platů datamanažerů ve zdravotnictví
  • financování nákupu nehrazených léků
  • nákup nových moderních zdravotnických přístrojů
  • nákup zdravotnických pomůcek a zařízení pro vybavení pracoviště
  • financování opravy a přestavby stávajících zdravotnických zařízení
  • financování odborných stáží a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu v tuzemsku a zahraničí
  • zpracovávání epidemiologických dat v regionu Východní Čechy


Nadační fond vyvíjí svoji činnost na území východočeského regionu.
Pokud je to třeba k plnění jeho úkolů, může nadační fond realizovat své záměry i mimo uvedený region.

 

Zprávy

Seznam článků: Aktuality

Archiv zpráv »

Naši partneři